Tips vid uppstart

När man startar upp ett företag är det som alla entreprenörer vet mycket att tänka på och mycket som ska komma på plats. Av den anledningen har vi här samlat några nyttiga tips för alla som går i uppstartstankar.

Affärsplan

Oavsett om man ska starta en liten firma eller satsar på ett världsomspännande företag är det alltid bra att göra någon form av affärsplan eller liknande. En affärsplan behöver absolut inte som kanske många tror vara ett 50-sidigt kompendium, en eller ett par sidor räcker där man beskriver sin affärsidé samt vilka mål man har med verksamheten.

En affärsplan bör med andra ord innehålla information om till exempel vad man ska sälja, vem man ska sälja till samt hur finansiering och budget skall se ut.

Lokal

Huruvida man behöver en lokal till sitt företag eller kan köra helt och hållet hemifrån är givetvis upp till en själv. Dock är det ju så att vissa verksamheter näst intill kräver någon form av lokal som en butik eller liknande. Driver man en stor verksamhet kan man även vara behov av ytterligare lokaler, som till exempel en lagerlokal eller dylikt.

Marknadsföring

A och o när man driver ett företag är givetvis att på ett eller annat sätt få kunder och för detta krävs att man både syns och hörs, vilket i sin tur kräver någon form av marknadsföring. Idag är det tack vare Internet lättare än någonsin att både synas och höras och det till en låg kostnad. Nästan oavsett vilken verksamhet man driver är en hemsida nästan ett måste.

En hemsida är lätt att ställa i ordning på egen hand då det finns många verktyg för detta att tillgå på nätet, som till exempel WordPress och liknande. Ett annat bra tips är att använda sig av sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram.

Ett annat bra sätt att marknadsföra sig på är givetvis genom befintliga kontakter samt släkt och vänner.

Kom ihåg att alla marknadsföringssätt är bra utom de dåliga.