Starta en djuraffär

Att arbeta med djur och driva en egen djurbutik är något många barn drömmer om. Till skillnad från i barndomsdrömmen kräver dock verkligheten att en stor mängd regler följs för att skydda djuren.

Rätt utbildningar

För att kunna driva en butik som säljer djur så krävs det flertalet utbildningar. Först och främst så krävs det en grundutbildning för just zoohandlare. Utöver den krävs det även specifika utbildningar gällande skötseln och reglerna för varje djurkategori du planerar att sälja. Det kan till exempel handla om burfåglar, reptiler eller fiskar.

Även efter att man gått utbildning så är det viktigt att man håller sig informerad om alla de regler och lagar som skall följas.

Tillstånd och regler

För att starta djurförsäljning i din djurbutik så krävs det tillstånd från länsstyrelsen i det län där du bor.

Vid handel av vissa djurarter krävs det även att varje individuellt djur har ett så kallat CITES-intyg. Detta är ett papper som skall visa var din fågel kommer ifrån och att den lagligt får annonseras och säljas. Intyget är till för att försvåra försäljning av utrotningshotade vilda djur.

Mer information om alla del lagar och regler som skall följas kan hittas på jordbruksverket.