Skapa ett bra möte

Möten kan vara formella eller informella. De kan omfatta bara två personer eller det kan röra sig om en större grupp. I princip finns alltså fyra möjliga varianter. För dig som vill skapa ett bra möte gäller det alltså att tänka igenom vad det är du vill uppnå med mötet innan du bestämmer dig för hur det ska genomföras.

Tidningen Chef tar i ett av sina nummer upp frågor om möten. En intressant slutsats man där kommer fram till att det ofta är vid de informella mötena som den allra bästa informationen kommer fram. Det står i kontrast mot gammaldags regler om att var och en ska sitta vid sitt bord och utföra sina arbetsuppgifter.

I grunden handlar det givetvis om vad mötena ska vara till för. Det finns alltför många onödiga formella möten där ett antal av deltagarna inte har någon uppgift vare sig under, före eller efter mötet. Då är det ett onödigt möte.

Informella möten

Ett informellt möte kännetecknas av att ordet i princip är fritt hela tiden. Det spelar ingen roll om de försiggår i fikarummet eller runt ett styrelsebord. Det viktiga med det mötet är att kreativiteten får flöda eller att inga synpunkter blir förtryckta. Det är mötesledarens roll att se till att alla får komma till tals.

Formella möten

Här handlar det om att arbeta efter en förutbestämd agenda. Avsikten är att komma fram till ett avslut av ärendena under mötets gång.

Strategiska möten

Både informella och formella möten kan vara strategiska. Vet ni vilka mål ni vill nå med mötet, är det per definition strategiskt. Det är dock inte alltid lätt att utforma ett strategiskt möte, även om man tror att man vet vad man vill uppnå. Därför är det viktigt att i förväg skriva upp målen och sedan planera alla aktiviteter, mötesmiljö och mötesform specifikt för att uppnå dessa. Känns det alltför svårt är det bra att söka experthjälp. Ocean Group är vana vid att anordna företagsevent i Göteborg och kan se till att mötet genomförs på ett sätt som gynnar alla, både arrangörer och deltagare.

Mötesmiljö

Såväl formella som informella möten kan ibland med fördel ske i en avskild miljö. Det är främst när det finns behov av mer ingående diskussioner med pauser och avslappning som det är viktigt. Herrgårdar eller lanthotell är alltså bra destinationer.

This entry was posted in Tips.