Skaffa en hjärtstartare till företaget

En del av företagande är att skapa en trygg och säker miljö för kunder och arbetstagare. Dessutom har man ansvar utöver att skapa lönsamhet i bolaget. I detta arbete har man ett ganska långtgående ansvar.

Dessutom vill man som ansvarig verka för en trygg och god miljö. En miljö som är förberedd för att hantera krisen om det värsta skulle hända.

Hjärtstartare tillgängligt

Ett tydligt ställningstagande som arbetsgivare är att skapa en så kallad hjärtsäker zon. En hjärtsäker zon innebär att man har HLR Hjälpen tillgängligt. Det betyder att det ska finnas utrustning för förstahjälpen vid hjärtstillestånd och en hjärtstartare är att föredra eftersom den räddar liv.

Som ett resultat av hjärtsäker zon

Genom att bli certifierad som hjärtsäker zon, säkerställs det att hjärtstartare är installerad. Dessutom skall det finnas god beredskap vid ett hjärtstillestånd. Det skall också kunna påbörjas hjärt- och lungräddning omedelbart. Hjärtstartare skall finnas tillgänglig för användning inom tre minuter. Utöver det registreras hjärtstartare i Hjärtstartarregistert.

Socialt ansvar

När du som företagare skapar en hjärtsäker zon på ditt företag visar du socialt ansvar. Detta bidrar till att visa hur ditt företag ser på delar som handlar om socialt ansvar. Här visar ni ett tydligt ställningstagande av rutiner för förstahjälpen.