Personal

Det som kan vara mycket svårt för en företagare är alla regler som gäller kring anställningar. Men, till slut måste man ändå sätta sig in i denna djungel av regler om företaget går bra. Man kommer till en punkt då man måste anställa personal.

Reglerna kring personal är mycket snåriga och vi kan inte hjälpa dig med alla frågor här. Men några tips kommer du att få. Om den du tänker anställa är fackligt ansluten kan du hitta ytterligare information på fackförbundens hemsidor. Det är ofta skilda regler beroende vilket fackförbund personen tillhör, men det finns några grundregler som är inskrivna i lag och som gäller alla anställda.

Semester

Alla människor i Sverige som arbetar heltid har rätt till 25 dagars semester vilket innebär fem hela veckor. Den anställde måste alltid ha möjlighet att få 4 veckors sammanhängande ledighet. Du kan alltså inte som arbetsgivare kräva att den anställde skall ta ut färre veckor. Den anställde har rätt att flytta den femte veckan till ett annat år. Under semestern skall en semesterersättning utgå som är 0,43 % av den aktuella månadslönen för varje dags semester. Det betyder att du som arbetsgivare måste betala ut lite mer i lön till den anställde när det är semesterdags.

Anställningsformer

När man skall anställa en person kan det vara svårt att veta hur denne skall klara jobbet. Det kan också vara svårt att veta hur personen skall passa in med andra arbetskamrater. I det fallet kan det vara bra att låta den anställde jobba sin första tid i en provanställning. Ofta använder man sig av en prövotid på 6 månader. Skulle man välja en kortare period är det inte helt enkelt att utvärdera medarbetarens prestation. Det tar ofta några månaders träning för att lyckas sätta sig in i arbetsuppgifterna och få till rutinerna.

Om man hellre väljer att direkt ge den anställde fast anställning skriver man helst ett anställningskontrakt där det framgår vilka arbetsuppgifter den anställde skall ha, hur lång semester han skall ha varje år och hur stor lönen skall vara. Kom ihåg att om det senare visar sig att företaget går sämre och du måste säga upp folk kommer man att gå efter principen först in – sist ut. Det betyder att man måste i första hand låta de som anställts senare sluta sina jobb. Här kan man dock få göra undantag av två personer om företaget inte är så stort. Om någon av de anställda är en familjemedlem kan denne också undantas från dessa regler.