Förvara viktiga dokument och produkter

shutterstock_83643307
I dagens näringsliv sker alltmer av vår kommunikation och dokumentation över internet:e-post, sms och bifogade dokument. Fler och fler väljer att spara sina dokument utanför företaget, i molnet. Samtidigt börjar fler och fler bli medvetna om vilka säkerhetsrisker det innebär: med jämna mellanrum kommer det avslöjanden om hur enkelt det är att både läsa och manipulera den information vi skapar, trots brandväggar och kryptering.

För den information som är vital och verksamhetskritisk kan det därför vara värt att följa de säkerhetsrutiner som länge gällt på företag och myndigheter: hemlig information ska förvaras under säkra former som du själv och företaget har total kontroll över. Kanske ska inte fakta om företagets framtidsprojekt ligga på en server i molnet i ett annat land? Dessutom finns det fortfarande mycket som behöver skyddas som inte kan lagras i en server: kontanter, smycken, vapen mm.

Om du har information, handlingar och värdesaker som du vill förvara säkert, så finns det fortfarande bara ett fullgott alternativ, kassaskåpet.

Kassaskåp
När vi vill ha något som skyddar oss mot brand och inbrott är ett kassaskåp vad de flesta av oss tänker på. Det är dock en benämning som idag inte används så ofta, istället skiljs skåpen åt med andra namn, exempelvis: säkerhetsskåp, värdeskåp, stöldskyddsskåp och dokumentskåp. Dessa har olika klassificeringar och certifieringar vilka visar hur hur bra skyddet är avseende brand och stöld.

Säkerhetsskåp är ett kassaskåp som främst ska skydda mot stöld. Vanligen har det inget brandskydd och du kan försäkra upp till ett basbelopp för innehållet i skåpet. (Används för t ex nycklar, tobak och medicin)

Värdeskåp är vad du behöver när du vill skydda guld, ädelmetaller, kontanter och viktiga nycklar. Det uppfyller högre krav för inbrott och den brandklass som gäller för dokumentskåp.

Stöldskyddsskåp är ett mellanting mellan värdeskåp och säkerhetsskåp. Det har inte lika hög säkerhet mot inbrott som värdeskåpet, men har vanligen samma brandklass som dokumentskåp.

Dokumentskåp. Det här är också ett sorts kassaskåp: det är huvudsakligen avsett för dokumentförvaring, men även för lagring av datamedia. Om datamedia förvaras bör de få extra skydd med en speciell insatsbox.

Vapenskåp. De vapen som är licenspliktiga måste enligt lag förvaras i ett vapenskåp. Det är ett säkerhetsskåp som är speciellt byggt för vapen: understiger vikten 150 kg måste skåpet sättas fast i byggnadsstommen eller förses med vikter så att det inte kan flyttas.

Nätverka på konferens i Sundsvall

shutterstock_281761772

Att mötas på konferens är idag vanligt. Det är ett sätt att träffas för att nätverka, vilket är viktigt i de flesta företag och organisationer. På konferenser har medarbetare i olika delar av företaget möjlighet att träffas och lära känna dels varandra, men även själva företaget på ett nytt sätt.

En konferens kan också arrangeras utanför företaget, genom en branschorganisation eller liknande. Även då är det ofta för att ge möjlighet att mötas och nätverka, eller för att utforska ett specifikt ämne inom en bransch. Konferenser är, kort sagt, en form av event som gör företagslivet rikare och kan verka utvecklande både för firman och dess medarbetare.

Möts på mitten

Sundsvall är beläget mitt på Sveriges östkust och är därmed en bra träffpunkt för företag som har verksamheter utmed hela kusten, från Luleå i norr till Malmö i söder. Att mötas på konferens i Sundsvall har flera fördelar. Sundsvall ligger lättillgängligt med såväl flygplats som goda kommunikationer med tåg och bil. Beroende på varifrån och hur konferensens gäster anländer, kan event anordnas både inne i stan eller i anslutning till Midlanda flygplats.

Aktiviteter gör konferensen roligare

Utöver att innehålla information som är utbildande kan en konferens med fördel också vara rolig och på så sätt leda till bättre relationer. Genom aktiviteter får deltagarna ytterligare en plattform att nätverka på, vilket kan leda till nya insikter och lärdomar om såväl sig själva som sina medarbetare. Det är dessutom ibland välbehövligt med en paus från tunga ämnen och viktiga frågor. Vid en innehållsrik konferens kan deltagarna, utöver de obligatoriska ämnena som ska avhandlas, också få ta del av roliga aktiviteter. Vid en konferens på flygplatsen finns möjlighet att testa på att vara brandman och inne i Sundsvalls stad finns olika stadsvandringar. Genom att lägga till ett speciellt moment i konferensprogrammet får deltagarna en rikare upplevelse.

Att nå ut med sin logga

logotyp

Loggan är en viktig del av företagets varumärke. Den blir en symbol för era värdering, kultur, vad ni säljer och även ett sätt för människor att känna igen ert företag trots att man kanske glömt namnet. 

När man företag ska skapa sin logotyp gäller det att inte väljer första bästa eller kluddar något på ett papper och sedan går det till tryck. En logotyp är uppbyggd av flera delar och generellt sett ska de uppfylla vissa krav:

  • Den ska vara beskrivande och igenkännbar – man ska kunna se bara en del av logotypen och fortfarande förstå vilket företag som den tillhör. Den ska gärna beskriva er verksamhet på något sätt med sina symboler och/eller bokstäver. Se exempelvis på Lantmännens logotyp som kan liknas vid ett växande skott.
  • Den ska vara lätt att minnas – denna del kopplas samman med den övre. Logotypen måste vara så pass beskrivande och företagsspecifik så att man minns den. Tänk på McDonalds logotyp: tänkte du rätt?
  • Vara lika bra i svartvitt – ibland trycker man upp saker och ting utan färg. Loggan ska fortfarande vara igenkännbar och inte förlora sina egenskaper bara för att färgerna försvinner. Val av färg är sekundärt till formen.
  • Vektorbaserad – den ska inte vara i vanligt jpeg-formet eller endast vara tydlig om den är tillräckligt stor. Logotypen ska gå att förminska och förstora.
  • Relevant för branschen man verkar i – logotypen ska inte vara lik en konkurrens men samtidigt måste den fungerar i samband med konkurrenternas. Den måste alltså passa in i branschen.

Efter man har skapat sin logotyp gäller det att sprida den. Den finns olika sätt att visa upp sin logotyp, på flera material och sammanhang. Logotypen ska vara med i alla mail som skickas från företaget, alla papper som företaget skriver ut ska automatiskt få med loggan. Företagsbilarna ska så klart ha dekortryck med loggan och kanske några kontaktuppgifter. Visitkort, uniformer, hemsidan, mässor, konferenser, reklam, marknadsföring, presenter till leverantör och kunder och så vidare. Det finns nästan aldrig ett tillfälle när man inte ska använda sin logotyp.

Att starta en butik

När du ska starta en markbutik så finns det mängder av saker att tänka på, framför allt innan du ens har öppnat upp dörrarna till allmänheten. Oavsett vad det är för typ av butik du ska öppna så finns det faktorer som alltid ska täckas. Först och främst så är det läget, sedan möbler och utrustning till lokalen samt marknadsföringen.

Rätt läge för rätt butik

En klädbutik behöver inte samma typ av läge som en madrassbutik, men du måste ändå ha i åtanke att kunderna ska kunna ta sig till din butik. Ett läge där många personer befinner sig naturligt, som exempelvis huvudgatan med flest butiker, ger ofta många nyfikna besökare som kanske impulsshoppar. Ett läge som inte är lika ”centralt” ger mer besökare vars mål är att faktiskt ta sig till din butik för att köpa hos dig.

Rätt möbler och utrustning

Efter att du har valt ut ditt läge så måste du börja inreda lokalen och köpa in rätt utrustning. Det kan handla om att hitta certifierade kassaregister, snygga soffor och arbetsbänkar eller rätt typ av förvaringsmöbler. Återigen beror valet av möbler och utrustning på vad det är för butik du startat, men ha även i åtanke att det ska se bra ut för kunderna.

Marknadsför dig tidigt

I slutändan så spelar det ingen roll om du har en fin butik med helt rätt utrustning och möbler på ett perfekt läge om ingen vet att du finns. Att arbeta med sin marknadsföring är inget du gör en gång och sedan är det över. Det är ett arbete som aldrig tar slut, men där du även får tänka lite kreativt. Det finns olika sätt att få rätt typ av kunder att veta att just du finns. Det kan handla om att marknadsföra sig direkt till dessa, annonsera på dagstidningar eller branschspecifika tidningar eller på något annat sätt göra sig hörd och sedd.

Kvalitetssäkring på företaget

quality_guarantee

Kvalitetssäkring är något som ska finnas i en utsträckning eller annan på alla företag. Hur detta sker kommer att variera stort beroende på bransch och avdelning, men grunden är densamma: att ha ett systematiskt kvalitetsarbete som kan säkra kvaliteten på det som produceras.

I praktiken betyder detta att ett företag har etablerat, dokumenterat och följer processer för arbetet. För många företag betyder detta även att man utvecklat eller köpt in verktyg som används till stöd för detta arbete.

Inom företagande finns det något man kallar för ISO 9000, detta är en serie standarder som används internationellt och kan användas som grund för ett ledningssystem i en organisation. Detta kan till exempel användas till att etablera fasta rutiner eller försäkra att företaget lagrar information på ett säkert sätt.

Inom programvaruutveckling finns något som kallas ISTQB (International Software Testing Qualifications Board). Denna organisation erbjuder, ofta genom andra företag, kurser i ISTQB certifiering för att man ska kunna lära sig alla stegen för kvalitetssäkring av programvara, något som behövs i all större utsträckning med tanke på den mängd programvara som skapas varje år.

Ett annat exempel av ett kvalitetssäkringssystem är ISO/TS16949 som används inom bilindustrin. Specifikt så är detta en system för leverantörer till industrin. Detta system ersatte det tidigares QS9000 som använder från 1994 till 2006. Detta bygger på en del av den ovannämnda ISA 9000 serien, mer specifikt ISO 9001:2000. TS16949 är ett tilläggskrav för OEM-leverantörer och används inom fordonsindustrin som helhet, detta tillsammans med varje kunds specifika krav utgör kravbilden som leverantörer måste uppfylla för att kunna bli certifierade.

System som dessa är mycket viktiga för att kunna göra arbeta med andra företag, vare sig det handlar om två lokala företag som samarbetar eller om man köper in något från ett företag i ett annat land.

Ta hand om ditt företag

Arbetslag

Att som företagare ta hand om sitt företag kan kännas självklart, att man ser till att företaget mår bra och att de anställda mår bra. Det är viktigt för ett företag att företaget mår bra, finns det detaljer som inte fungerar som de ska så skadas hela företaget.

Framgång föder framgång

Det fungerar olika för olika företag men grunderna är den samma, ett framgångsrikt företag skapas inte av sig själv. Det är många parametrar som stämma överens och det kräver arbete, mycket arbete. Det kan vara fråga om att hitta lösningar för olika processer inom företaget och ibland räcker inte den interna kunskapen utan man måste leta sig utanför det egna företaget för att hitta den hjälp man behöver. Det är absolut inget konstigt med det alls. För att företaget ska växa så kanske det är just det som krävs.

Intern kunskap och hjälp

Ibland så kanske det räcker med att man sätter sig ner och funderar inom arbetslaget vad som behöver åtgärdas och vilka som ska göra det. Rådfråga varandra om olika saker som ni går och funderar på, det kan vara så att din närmaste arbetskamrat har en lysande lösning på just ditt problem. Ta även upp med chefer och arbetsledning om något känns galet och att ni har funderat ihop er om en lösning på problemet.

Det kan vara små saker som gör att ett företag mår bra, att personalen får uppskattning på olika sätt, det kan vara ett extra tack när man gjort något speciellt som gynnar företaget eller en större kickoff som bygger upp lagkänslan på arbetet.

 

Ge kunden det lilla extra

shutterstock_157405067

Kunden har kanske inte alltid rätt, men det gäller att komma ihåg att inget företag fungerar utan sina kunder. För att just din butik eller webbshop ska gå runt och ha återkommande kunder behöver du erbjuda kunderna det där lilla extra. Men vad är egentligen det lilla extra? Om du behandlar dina kunder väl, är trevlig, hjälpsam och serviceminded kommer du redan en lång bit på väg. Dock finns det ett annat sätt som också är väldigt effektivt, och det är att ge kunden något hon eller han inte betalat för. En del företag delar exempelvis ut gratisprover när en kund handlar för mycket pengar. Andra bjuder på rabatter eller särskilda kundevenemang.

Lite mer för pengarna

Hos www.komatsuforest.se, som säljer stora fordon inom skogsindustrin får kunden en utbildning i hur deras nya fordon fungerar – helt utan kostnad. En sådan här sorts service gör verkligen att kunden känner sig väl omhändertagen och gärna återvänder. Komatsu säljer många olika fordon, exempelvis skotare och även delar till fordon som skördar-aggregat. När man handlar så här komplicerade fordon är det väldigt användbart med en utbildning så att man förstår precis hur allt fungerar.

Erbjudanden och prisjusteringar

Beroende på vilken bransch du är verksam inom kan det lilla extra du ger till kunderna variera kraftigt. Säljer du exempelvis smink eller kläder kanske du inte har samma marginaler att jobba med. I det här fallet kan det vara smart att ge bort en ansiktsmask på köpet eller dela med dig av bra erbjudanden. Det kan gärna vara ett merköp, www.dinsko.se brukar exempelvis ha ’köp tre för två’. Om du däremot säljer dyrare saker som fordon kan du med fördel bjuda på tillbehör eller, i vissa fall, även vara villig att sänka priset om kunden prutar. Oftast handlar det lilla extra inte om dyra saker eller förmåner, utan en trevlig gest som ger kunden ett positivt minne.

Event-marknadsföring

shutterstock_185381111

Också känt som Event Marketing, eller helt enkelt EM. Detta används som ett samlingsnamn för marknadsföring på event där ett företag kan möta den målgrupp de är intresserad av att locka. Detta kan vara allt från ett litet lokalt event till något så stort som de olympiska spelen.

Detta begrepp verkar ha slagit igenom just under OS, de Olympiska sommarspelen 1984 i Los Angeles för att vara exakt. Där erbjöd arrangörerna att sponsorer skulle kunna få en specifik exponering av kundföretag. Dessförinnan hade sponsring under OS varit ren välgörenhet.

1990-talet innebar en enorm ökning av denna trend och var en av de snabbaste växande marknadsföringsmetoderna. Detta fortsatte även under 2000-talet, speciellt i USA där den ökade upp till tre gånger så snabbt som den traditionella annonseringen.

Event-marknadsföring kan innebära allt från att få komma ut med information om sitt företag till sin målgrupp, till att helt enkelt dela ut saker tryckta med sin logo.

I Sverige har det debatterats huruvida event-marknadsföring avser alla former av sponsring eller om all händelsemarknadsföring ska anses vara event-marknadsförning. På grund av denna twist finns det inga pålitliga siffror hur stor denna typ av marknadsföring egentligen är i Sverige.

Detta har dock inte stoppat byråer att inrikta sig helt på detta och kontinuerligt söker kompetens inom området. Volvo har till och med en hel avdelning som heter Volvo Event Management som endast hanterar event-marknadsföring för företaget.

Marknadsföringsmetoder på nätet

3440517-web-marketing

Att inte ha en närvaro på nätet idag är rent ut sagt galet, detta har blivit en sådan stor del av vårt vardagliga liv att man som företag går miste om en massa sätt att ses av potentiella kunder.

Banners

Reklam i form av banners var en av de tidigaste metoderna för marknadsföring på nätet, allt man behövde var en bild med tillhörande länk som man sedan betalade något för att lägga upp på den på sin sajt. Detta utvecklades senare till Flashanimationer istället för endast bilder. Detta är en metod man ser användas flitigt än idag, men de har börjat rasa något på grund av adblocking tillägg i webbläsare.

Affiliatenätverk

Detta är också något som hängt med ända sedan internets tidiga dagar. Detta går också ut på att betala andra för att länka till en, men i detta fall behöver det inte vara i form av banners utan kan istället komma som länkar i text. Betalning här sker dessutom endast när personer faktiskt klickar på länkarna och ibland bara om de sedan genomför ett köp på sajten de kommit vidare till.

Social media

Ett sätt som många företag väljer att ha en närvaro på nätet inkluderar idag social media, praktiskt taget alla företag som etablerat sig på nätet på något sätt har ett konto på facebook, twitter, google+ eller instagram, många gånger på mer än en sajt och ibland på alla dessa och fler. Detta har varit en bra metod för att hålla kvar kunder men inte lika effektiv på att skapa nya.

Mejlinglistor

Alla har säkert varit med om att när man köper något via nätet så kan man vara säker på att sajten man köpt från frågar om man vill ha mejl om uppkommande erbjudande eller helt enkelt börjar skicka dessa oavsett. Detta är något som företag har använt länge och många fortfarande anser är en viktig del av ett företag.

SEO-Forum – Samlingsplatsen för SEO

shutterstock_193745936

Oavsett vilken bransch man arbetar inom så finns det nästan alltid minst ett forum på nätet där man som företagare kan hitta likasinnade. Ett sätt att umgås utan att träffas i verkligheten och därmed den perfekta samlingsplatsen för de som jobbar hemifrån och inte till vardags ser/träffar människor inom branschen.

För de som arbetar med SEO (Sökmotoroptimering) är SEO-forum.se den självklara samlingsplatsen. Ett forum där både amatörer och proffs inom SEO träffas. Allt från ”hemmafixaren” till de riktigt stora SEO-bolagen. Här ska man även komma ihåg att många branscher sitter ihop. SEO handlar om att få en webbsida att synas bra på Google. Men den som vill att en sida ska synas behöver även ha en hemsida. Därmed är det även ett flertal webbdesigners, grafiker och skribenter som ofta kommer in på forumet.

Forumet består till största delen av diskussioner som förs av medlemmarna men här finns även möjligheten att presentera sitt företag och vad man kan erbjuda för tjänster. Utöver det även lägga ut trådar kring att man har behovet av en tjänst och söker ett företag som kan hjälpa till med detta.