Kvalitetssäkring på företaget

quality_guarantee

Kvalitetssäkring är något som ska finnas i en utsträckning eller annan på alla företag. Hur detta sker kommer att variera stort beroende på bransch och avdelning, men grunden är densamma: att ha ett systematiskt kvalitetsarbete som kan säkra kvaliteten på det som produceras.

I praktiken betyder detta att ett företag har etablerat, dokumenterat och följer processer för arbetet. För många företag betyder detta även att man utvecklat eller köpt in verktyg som används till stöd för detta arbete.

Inom företagande finns det något man kallar för ISO 9000, detta är en serie standarder som används internationellt och kan användas som grund för ett ledningssystem i en organisation. Detta kan till exempel användas till att etablera fasta rutiner eller försäkra att företaget lagrar information på ett säkert sätt.

Inom programvaruutveckling finns något som kallas ISTQB (International Software Testing Qualifications Board). Denna organisation erbjuder, ofta genom andra företag, kurser i ISTQB certifiering för att man ska kunna lära sig alla stegen för kvalitetssäkring av programvara, något som behövs i all större utsträckning med tanke på den mängd programvara som skapas varje år.

Ett annat exempel av ett kvalitetssäkringssystem är ISO/TS16949 som används inom bilindustrin. Specifikt så är detta en system för leverantörer till industrin. Detta system ersatte det tidigares QS9000 som använder från 1994 till 2006. Detta bygger på en del av den ovannämnda ISA 9000 serien, mer specifikt ISO 9001:2000. TS16949 är ett tilläggskrav för OEM-leverantörer och används inom fordonsindustrin som helhet, detta tillsammans med varje kunds specifika krav utgör kravbilden som leverantörer måste uppfylla för att kunna bli certifierade.

System som dessa är mycket viktiga för att kunna göra arbeta med andra företag, vare sig det handlar om två lokala företag som samarbetar eller om man köper in något från ett företag i ett annat land.