Kundsupport

För det flesta företagen så är kunderna det viktigaste som man har. Att ha en fungerande kundsupport så behövs det bra personal och någon form av system som hanterar den supporten.

Kundsupport

Det finns flera olika system som hanterar kundsupport, att hitta ett bra system som fungerar för just ert företag är viktigt. Systemet ska fungera från båda håll. Kunderna ska enkelt kunna lägga in ärenden och den som jobbar med supporten ska enkelt kunna hantera ärendet och snabbt kunna åtgärda problemet.

En kundsupport fungerar oftast med en ”first line” den som du som kund hamnar absolut först hos om du ringer en kundsupport. Dessa kan hjälpa dig med generella frågor och enklare hantering av support. Kan inte de hjälpa dig så går det vidare till 2nd line som har djupare kunskaper i det område som förfrågas. 3rd line så är det oftast specialister som förfrågas och har den djupaste kunskapen i olika ämnen. Det kan finnas flera olika specialister som sitter där.

Kundsupport kan se olika ut från vilket typ av företag det är frågan om, i grunden är det ändå fråga om att hjälpa kunder som har någon form av problem och behöver hjälp. Så kundsupporten är viktig för både kunder och företagen. En välfungerande kundsupport är som sagt viktig för alla parter.

This entry was posted in Tips.