Effektivisera genom planering

Få saker är så vitala för effektivt företagande som att ha en bra och klar planering. Här är några av de olika områden man bör ha i åtanke när det gäller företagsplanering.

Affärsmöte med kalender

Företaget i stort

Detta gäller både för företaget i stort och för dig personligen. För det första så är det självklart enormt viktigt att en välgenomtänkt ekonomisk och verksamhetsplanering finns för företaget. Utan detta är det lätt att tappa fokus på målsättningen under tidens gång.

Delar man bör ha nedskrivet är bland annat en analys av sig själv och sin startposition. Vilka förutsättningar du egentligen för att starta företaget? Vad är motivationen bakom det? Analysera dessa frågor ur både ett personligt och ett ekonomiskt perspektiv för att få en helhetsbild. Va i detta stadium väldigt ärlig mot dig själv. Det värsta som kan hända är att du kommer fram till att det inte är rätt tid för dig att starta företag. Lyssna då på detta och återkom då förutsättningarna har förändrats till det bättre.

Efter detta är gjort så är det dags att strukturera upp en affärsplan. Denna innehåller förutom det som tidigare nämnts även en plan framåt. Det är här du måste börja definiera dina kunder, konkurrenter och vad exakt det är du erbjuder för tjänster eller produkter. Analysera marknaden grundligt så att du får full förståelse för den.

Titta även på vilka steg du behöver ta för att nå dessa mål. Vilka leverantörer, kontakter eller tillstånd behövs för att du skall kunna starta?

Personlig planering

På ett personligt plan är det viktigt att du arbetar för att bli mer organiserad. Köp dig en bra kalender så att du kan planera in allting som behöver vara gjort. Detta gäller både möten och andra uppgifter som måste slutföras.

Ibland kan det dock vara bra att endast planera in arbetstid och sedan använda den för att checka av saker från en att göra lista. Detta gör kalendern mindre plottrig och lite mindre skrämmande.

This entry was posted in Tips.