Effektivisera ditt företag

Det är väldigt viktigt att hela tiden utveckla ditt företag för att göra det effektivare. Många företagare och insatta säger att företagsklimatet hela tiden blir hårdare och att det blir allt viktigare att kunna erbjuda en bättre och effektivare produktion än konkurrenterna.

Om du har ett företag som är verksamt inom produktion är det därför extra viktigt att vara på tårna och försöka förbättra företagets siffror för att inte falla efter. Även om det finns flera områden som är viktiga är det oftast kärnverksamheten som är den viktigaste. För ett företag som sysslar med produktion är det därför produktionen man ska fokusera på.

Company

Hitta flaskhalsar

För att kunna effektivisera tillverkningen av produkter gäller det att först hitta de fel och brister som måste fixas. Ett av de absolut bästa sätten att göra det på är genom stopptidsuppföljning. Genom att använda stopptidsuppföljning kan man hitta flaskhalsar som förstör produktionseffektiviteten, men för att kunna göra en korrekt stopptidsuppföljning krävs det att personalen har rätt kunskaper.

Företaget Axxos erbjuder utbildning i form av bland annat seminarier. Genom att skicka personalen på en sådan utbildning kan ni inom företaget få de kunskaper som krävs för att effektivisera produktionen. Det finns ingen som kan företaget lika bra som de som arbetar där, därför är det bättre att själva ha den kunskap som krävs för att kunna utveckla företaget än att hyra in en utomstående konsult.

Det finns mängder med exempel på hur flaskhalsar gjort produktionen mindre effektiv och många går att läsa om på internet. Ett bra exempel är företaget Vebe som kunde bli av med en flaskhals i sin produktion genom att investera i en ny förpackningsmaskin.

Stopptidsuppföljning

När man använder sig av stopptidsuppföljning, som är den vanligaste metoden för att identifiera flaskhalsar, tittar man på varje enskild del av produktionen och jämför dem med varandra för att se om en specifik del gör produktionen ineffektiv. I vissa fall krävs det bara en mindre justering för att få bort flaskhalsen och i längden spara in stora pengar för företaget.