Bygg en stabil organisation

För att ett företag ska fungera på bästa möjliga sätt är det viktig att bygga en trygg och stabil organisation.

FöretagFör att kunna bygga en stabil organisation är det viktigt att man skapar bra grundläggande förutsättningar för detta. En del i detta är att skapa en bra och trygg arbetsmiljö för de anställda eftersom om inte personalen känner sig trygga på arbetet och tycker det är roligt att gå till jobbet på morgonen påverkar detta arbetsprestationen negativt, något som inte är bra om man vill bygga en stabil organisation.

Stämningen på arbetsplatsen är som sagt viktigt och något man måste arbeta med för att uppnå, vilket man kan göra på flera olika sätt, bland annat genom teambuilding och liknande. För att stämningen ska bli så bra som möjligt är det också viktigt med en trevlig kontorsmiljö som är snygg och fräsch.

En annan viktig faktor i att bygga en stabil organisation är att man har rätt människor omkring sig, det vill säga det gäller att anställa rätt personer och inte bara det utan också till rätt position. Den gamla devisen ”rätt man på rätt plats” är verkligen något man bör eftersträva i det här fallet.

För att hitta rätt personal att anställa är det också viktigt att företaget känns spännande så man lockar de allra bästa individerna till organisationen. Vilken typ av företagskultur man har är viktigt inte bara externt utan också internt, det vill säga hur fungerar samarbetet och kommunikationen mellan ledning och personal.

Genom att ha en bra företagskultur både inåt och utåt lägger man också grunden för att bygga en stabil organisation. Vilken kultur som finns på ett företag, vad gäller till exempel sådant som värderingar, värdegrund samt vilken profil ett företag har är något som blir allt viktigare när det kommer till att attrahera både kunder och arbetskraft.

 

Utveckla framåt

Det finns en mängd böcker, kurser och coacher som vill tala om hur företagare ska göra för att utveckla sitt företag och få det att fungera så bra som möjligt. Innehållet kan vara allt från försäljningsstrategier till positivt tänkande och förhållande mot kunder och anställda.

Arbeta

Det finns ett utbud för alla. Men det viktigaste är inte att införskaffa sig kunskapen utan att omsätta den i praktiken. Att inte bara läsa om hur man behandlar sina anställda på ett korrekt och schysst sätt utan att även göra det. Att inte bara förstå grunden i försäljning utan även utöva denna konst i arbetet.

Många gånger kan det kännas svårt att göra förändringarna men de som vågar vinner i längden. Det är dessa som utmanar sig själv och testar på nya arbetssätt för att hela tiden förbättra sig själv och sitt sätt att arbeta.

För att nå dit bör man alltid följa upp de kurser som genomförs och ge uppgifter som ska göras till uppföljningen. Det kan vara saker man ska säga till kunder för att sedan notera vilken effekt det gav eller att ställa saker på ett nytt ställe och mäta försäljningsstatistik. En annan punkt som är viktigt är effektivt arbete. Med det menas att varje anställd genererar tillräckligt med produktion till företaget för att det ska vara tillräckligt lönsamt. Detta går att mäta med olika modeller och även om man är nöjd på jobbet och gör så gott man kan så kan det handla mycket små förändringar som kan ge stora effektivitetsresultat.

Så den som utbildar sig har tagit första steget. Men den som vågar förändra är den som vinner i längden.

Uppåtgående branscher

Som alltid när det kommer till näringslivet är det vissa branscher som är på uppåtgående medan andra är på nedåtgående, dock är det ju alltid lite mer intressant att titta på vilka branscher som är på uppåtgående än tvärtom.

ByggbranchenEn bransch som är på uppåtgående och som troligtvis kommer att vara det under flera år framöver är byggbranschen, vilket beror på att bostadsbyggandet ökade under förra året. Som bekant är bostadsbristen på många håll i landet akut, framför allt i storstäderna, där många bostäder kommer att behövas under en lång framtid. Detta i sin tur är bra för byggbranschen eftersom efterfrågan på bostäder och nybyggen fortsatt kommer att vara stark.

Dessutom är det många som väljer att renovera sin bostäder, vilket ytterligare är en faktor som gör att byggbranschen är på uppåtgående.

En annan bransch som stadigt är på uppåtgående är restaurangbranschen som fortsätter att växa. Framför allt är det caféer samt lunch- och kvällsrestaurangerna som ökat sin försäljning under det senaste året.

Resebranschen är en ytterligare bransch som är på uppåtgående. Trots lågkonjunktur i många andra branscher går resebranschen fortfarande stark då denna inte är lika konjunkturkänslig som andra branscher. En förklaring till att resebranschen är så stark är att många svenskar har mer i plånboken på grund av sänkta skatter och låga räntor samtidigt som den svenska kronan för närvarande är stark, vilket gör det billigt för svenskar att vistas utomlands.

En annan bransch som är på väg att återhämta sig efter några mörka år är IT-branschen där ett svagt uppsving nu kan anas, vilket beror på att de svenska IT-investeringarna ökar.