Finansiera starten av ditt företag

Att starta ett företag innebär oftast stora investeringar av både tid och pengar. Dels så måste man själv kunna betala mat och hyra under företagets uppstartsfas då inkomsterna kanske inte är säkra. Sedan tillkommer företagets kostnader för både inköp och drift. 

Egna besparingar

För de allra flesta så är egna besparingar en del av uppstartsbudgeten. Även om egna pengar kanske inte går in i företagets drift och inköp så brukar de få stå för de egna levnadskostnaderna under den första tiden.

Lån

Ett vanligt sätt att finansiera sitt företags uppstartsfas är att ta ut lån. Här finns det många olika alternativ att välja bland beroende på vad de skall användas till och hur stora lån du behöver. Om företaget kräver stora investeringar så kan vanliga företagslån från de stora bankerna vara ett bra alternativ.

Om det endast krävs mindre köp av till exempel en dator så kan till och med mikrolån eller snabblån vara ett fungerande alternativ. För en översikt över vilka alternativ det finns där kan man besöka sajter som erbjuder lånemöjligheter.

Investerare

Ett tredje alternativ är att försöka hitta någon som vill investera i ditt företag. Man brukar räkna in dessa olika finansiärerna i olika klasser där de viktigaste i detta stadiet är Affärsänglar och riskkapitalister.

Riskkapital är kanske det vanligaste i ett startskede och är pengar som skjuts in i företaget i utbyte mot aktier. Detta med en tro att ditt företag kan öka i värde inom de närmaste åren så att riskkapitalisterna då kan sälja sina andelar i företaget. Denna typen av investering är alltså bäst passande för företag med hög potential och stora tillväxtambitioner som kräver mycket kapital.

Sist men inte minst har vi alltså affärsänglarna vilket är individer som är villiga att investera både tid och pengar i företag de tror på. Änglarna har ofta stor egen erfarenhet av företagande och innebär med det även ett stort tillskott av kompetens till företag.

Dags att öppna kontor?

Om ni ska byta kontor eller hyra ett nytt så är det viktigt att planera eran flytt. Kontoret måste vara tillräckligt stor. I många fall lite större än vad företaget behöver så att ni kan anställa fler och växa. Planera flytten noga. Läge,storlek och pris är viktiga punkter som noga måste planeras.
kontor
Viktigt att tänka på

Söker man nya lokaler så kan vi tipsa om Objektvision där kan man hitta rätt lokal för just den verksamhet man bedriver. Storleken måste vara rätt. Ett aningen större kontor kan vara bättre. Hyr ni ett för litet kontor riskerar ni att behöva flytta när ni behöver anställa fler. Tänk på att nödvändiga kontorsmaskiner tar mycket plats och kan behöva ett separat rum enbart för maskiner.

Bra pris

Om priset är för högt så kan det bli svårt att använda pengar till annat viktigt inom kontoret. Till exempel köpa nya stolar eller datorer. Om det blir för dyrt att hyra kontoret så kan ni behöva flytta vilket innebär mer extra jobb och utgifter i onödan.

Bra läge

Om det finns behov av parkeringsplatser för anställda så måste kontoret vara i ett läge där det finns parkeringsplatser i närheten. Om ni har möten med kunder så är det smidigt de kan parkera i närheten. En lättåtkomlig lokal är lockande för kunder då det krävs mindre från kunden för att komma på besök eller möte.

Hålla efter

Städning är en viktig del som många glömmer. Ett rent och snyggt kontor är ett bra kontor. Om personal vantrivs eller om kunder tycker det ser stökigt ut så kan det ge en negativ effekt på både produktion och kundbemötandet. Att få hjälp från städfirmor är det absolut bästa alternativet. Städningen blir professionellt utförd och ger företaget mer tid till annat.

Organisera mera

1987656-organizers-and-pen-isolated-on-a-white-background

Om ett företag inte har ordning och reda så blir det ofta ineffektivt. Rensa bort onödiga saker från skrivbordet och se till att var sak har sin plats. Om viktiga dokument hamnar i samma hög som oviktiga papper så kan det lätt ske misstag och ett dokument kan försvinna.

Mycket kan lösas genom organisering och enkel planering. Och om detta kan motverka misstag och ineffektivt arbete vinner man nästan alltid mer än man förlorar på tiden man spenderar på detta.

Ett exempel är att du bedriver en verkstad och alla verktygen hamnar kors och tvärs över verkstaden. Om dina anställda eller du själv inte kan hitta ett verktyg så går det år mycket tid bara för att söka. Om det tar 20 minuter totalt varje dag för att söka efter verktyg så blir det totalt 100 minuter på fem dagar. 1 timme och 40 minuter som kunde användas till mer produktiva saker.

Se till att all personal vet vars allt ska. Visa tydligt vars alla blocknycklar ska ligga och vars alla el verktyg ligger. Samma sak gäller inom ett kontor eller andra verksamheter. Om du dagligen ska rensa ett skrivbord fullt med papper så går det åt mycket tid på en väldigt onödig uppgift. Arkivera alla papper efter kategorier så att du enkelt kan sortera dom och hitta dom.

Tjänster att ta in utifrån

När är det bra att ha egna anställda som hanterar vissa saker och när är det klokare att ta hjälp utifrån?

Vissa saker gör du bara ibland, då känns det kanske onödigt att ha en anställd endast för den uppgiften. Just därför består en hel del tjänster av en kombination av olika uppgifter som tillsammans ger tillräckligt att göra för en anställd. Men det finns också uppgifter som kräver större kompetens.

Ska du göra arbetet själv? Här är några frågor att ställa: ­

  • Har jag tid? ­
  • Klarar jag av att göra det bra? ­
  • Sparar jag pengar om jag gör det själv?

Generellt är det så att enklare uppgifter kan lämpa sig att utföra själv. De tjänster som i allmänhet är bättre att hyra in är de som som kräver utbildning och erfarenhet för att utföras yrkesmässigt.

Exempel på det är:

Framtagning av reklam och annan marknadsföring

Även om du själv anser dig konstnärligt lagd och ser vad som är bra och dåligt, så sysslar du antagligen inte med det dagligen och vet vad som fungerar bäst i olika branscher och för den typ av kund du vill nå.

Det viktiga arbetet vid årsbokslut

Årsredovisningar, ekonomianalyser, redovisningar etc. Många av oss har en grundläggande utbildning i ekonomi och kan sköta den dagliga bokföringen, men känner du till de senaste förändringarna i skattelagstiftningen, de avdrag du har rätt till i verksamheten eller de EU­-regler som i vissa fall är ett stöd och i andra fall begränsar din verksamhet? Om du själv sköter ditt bokslut är risken stor att du missar möjligheter till både bidrag och avdrag som en professionell redovisningsbyrå väl känner till.

Utveckling av en professionell webbplats

Det finns fortfarande företagare som låter släktingar och vänner knåpa ihop sin hemsida. Det blir billigt, men ger det besökaren den professionella och välkomnande känsla du vill förmedla? ­Se vilka alternativ som finns hos exempelvis Guide Light som gör skräddarsydda hemsidor åt sina kunder.

Förvara viktiga dokument och produkter

shutterstock_83643307
I dagens näringsliv sker alltmer av vår kommunikation och dokumentation över internet:e-post, sms och bifogade dokument. Fler och fler väljer att spara sina dokument utanför företaget, i molnet. Samtidigt börjar fler och fler bli medvetna om vilka säkerhetsrisker det innebär: med jämna mellanrum kommer det avslöjanden om hur enkelt det är att både läsa och manipulera den information vi skapar, trots brandväggar och kryptering.

För den information som är vital och verksamhetskritisk kan det därför vara värt att följa de säkerhetsrutiner som länge gällt på företag och myndigheter: hemlig information ska förvaras under säkra former som du själv och företaget har total kontroll över. Kanske ska inte fakta om företagets framtidsprojekt ligga på en server i molnet i ett annat land? Dessutom finns det fortfarande mycket som behöver skyddas som inte kan lagras i en server: kontanter, smycken, vapen mm.

Om du har information, handlingar och värdesaker som du vill förvara säkert, så finns det fortfarande bara ett fullgott alternativ, kassaskåpet.

Kassaskåp
När vi vill ha något som skyddar oss mot brand och inbrott är ett kassaskåp vad de flesta av oss tänker på. Det är dock en benämning som idag inte används så ofta, istället skiljs skåpen åt med andra namn, exempelvis: säkerhetsskåp, värdeskåp, stöldskyddsskåp och dokumentskåp. Dessa har olika klassificeringar och certifieringar vilka visar hur hur bra skyddet är avseende brand och stöld.

Säkerhetsskåp är ett kassaskåp som främst ska skydda mot stöld. Vanligen har det inget brandskydd och du kan försäkra upp till ett basbelopp för innehållet i skåpet. (Används för t ex nycklar, tobak och medicin)

Värdeskåp är vad du behöver när du vill skydda guld, ädelmetaller, kontanter och viktiga nycklar. Det uppfyller högre krav för inbrott och den brandklass som gäller för dokumentskåp.

Stöldskyddsskåp är ett mellanting mellan värdeskåp och säkerhetsskåp. Det har inte lika hög säkerhet mot inbrott som värdeskåpet, men har vanligen samma brandklass som dokumentskåp.

Dokumentskåp. Det här är också ett sorts kassaskåp: det är huvudsakligen avsett för dokumentförvaring, men även för lagring av datamedia. Om datamedia förvaras bör de få extra skydd med en speciell insatsbox.

Vapenskåp. De vapen som är licenspliktiga måste enligt lag förvaras i ett vapenskåp. Det är ett säkerhetsskåp som är speciellt byggt för vapen: understiger vikten 150 kg måste skåpet sättas fast i byggnadsstommen eller förses med vikter så att det inte kan flyttas.

Nätverka på konferens i Sundsvall

shutterstock_281761772

Att mötas på konferens är idag vanligt. Det är ett sätt att träffas för att nätverka, vilket är viktigt i de flesta företag och organisationer. På konferenser har medarbetare i olika delar av företaget möjlighet att träffas och lära känna dels varandra, men även själva företaget på ett nytt sätt.

En konferens kan också arrangeras utanför företaget, genom en branschorganisation eller liknande. Även då är det ofta för att ge möjlighet att mötas och nätverka, eller för att utforska ett specifikt ämne inom en bransch. Konferenser är, kort sagt, en form av event som gör företagslivet rikare och kan verka utvecklande både för firman och dess medarbetare.

Möts på mitten

Sundsvall är beläget mitt på Sveriges östkust och är därmed en bra träffpunkt för företag som har verksamheter utmed hela kusten, från Luleå i norr till Malmö i söder. Att mötas på konferens i Sundsvall har flera fördelar. Sundsvall ligger lättillgängligt med såväl flygplats som goda kommunikationer med tåg och bil. Beroende på varifrån och hur konferensens gäster anländer, kan event anordnas både inne i stan eller i anslutning till Midlanda flygplats.

Aktiviteter gör konferensen roligare

Utöver att innehålla information som är utbildande kan en konferens med fördel också vara rolig och på så sätt leda till bättre relationer. Genom aktiviteter får deltagarna ytterligare en plattform att nätverka på, vilket kan leda till nya insikter och lärdomar om såväl sig själva som sina medarbetare. Det är dessutom ibland välbehövligt med en paus från tunga ämnen och viktiga frågor. Vid en innehållsrik konferens kan deltagarna, utöver de obligatoriska ämnena som ska avhandlas, också få ta del av roliga aktiviteter. Vid en konferens på flygplatsen finns möjlighet att testa på att vara brandman och inne i Sundsvalls stad finns olika stadsvandringar. Genom att lägga till ett speciellt moment i konferensprogrammet får deltagarna en rikare upplevelse.

Att nå ut med sin logga

logotyp

Loggan är en viktig del av företagets varumärke. Den blir en symbol för era värdering, kultur, vad ni säljer och även ett sätt för människor att känna igen ert företag trots att man kanske glömt namnet. 

När man företag ska skapa sin logotyp gäller det att inte väljer första bästa eller kluddar något på ett papper och sedan går det till tryck. En logotyp är uppbyggd av flera delar och generellt sett ska de uppfylla vissa krav:

  • Den ska vara beskrivande och igenkännbar – man ska kunna se bara en del av logotypen och fortfarande förstå vilket företag som den tillhör. Den ska gärna beskriva er verksamhet på något sätt med sina symboler och/eller bokstäver. Se exempelvis på Lantmännens logotyp som kan liknas vid ett växande skott.
  • Den ska vara lätt att minnas – denna del kopplas samman med den övre. Logotypen måste vara så pass beskrivande och företagsspecifik så att man minns den. Tänk på McDonalds logotyp: tänkte du rätt?
  • Vara lika bra i svartvitt – ibland trycker man upp saker och ting utan färg. Loggan ska fortfarande vara igenkännbar och inte förlora sina egenskaper bara för att färgerna försvinner. Val av färg är sekundärt till formen.
  • Vektorbaserad – den ska inte vara i vanligt jpeg-formet eller endast vara tydlig om den är tillräckligt stor. Logotypen ska gå att förminska och förstora.
  • Relevant för branschen man verkar i – logotypen ska inte vara lik en konkurrens men samtidigt måste den fungerar i samband med konkurrenternas. Den måste alltså passa in i branschen.

Efter man har skapat sin logotyp gäller det att sprida den. Den finns olika sätt att visa upp sin logotyp, på flera material och sammanhang. Logotypen ska vara med i alla mail som skickas från företaget, alla papper som företaget skriver ut ska automatiskt få med loggan. Företagsbilarna ska så klart ha dekortryck med loggan och kanske några kontaktuppgifter. Visitkort, uniformer, hemsidan, mässor, konferenser, reklam, marknadsföring, presenter till leverantör och kunder och så vidare. Det finns nästan aldrig ett tillfälle när man inte ska använda sin logotyp.

Att starta en butik

När du ska starta en markbutik så finns det mängder av saker att tänka på, framför allt innan du ens har öppnat upp dörrarna till allmänheten. Oavsett vad det är för typ av butik du ska öppna så finns det faktorer som alltid ska täckas. Först och främst så är det läget, sedan möbler och utrustning till lokalen samt marknadsföringen.

Rätt läge för rätt butik

En klädbutik behöver inte samma typ av läge som en madrassbutik, men du måste ändå ha i åtanke att kunderna ska kunna ta sig till din butik. Ett läge där många personer befinner sig naturligt, som exempelvis huvudgatan med flest butiker, ger ofta många nyfikna besökare som kanske impulsshoppar. Ett läge som inte är lika ”centralt” ger mer besökare vars mål är att faktiskt ta sig till din butik för att köpa hos dig.

Rätt möbler och utrustning

Efter att du har valt ut ditt läge så måste du börja inreda lokalen och köpa in rätt utrustning. Det kan handla om att hitta certifierade kassaregister, snygga soffor och arbetsbänkar eller rätt typ av förvaringsmöbler. Återigen beror valet av möbler och utrustning på vad det är för butik du startat, men ha även i åtanke att det ska se bra ut för kunderna.

Marknadsför dig tidigt

I slutändan så spelar det ingen roll om du har en fin butik med helt rätt utrustning och möbler på ett perfekt läge om ingen vet att du finns. Att arbeta med sin marknadsföring är inget du gör en gång och sedan är det över. Det är ett arbete som aldrig tar slut, men där du även får tänka lite kreativt. Det finns olika sätt att få rätt typ av kunder att veta att just du finns. Det kan handla om att marknadsföra sig direkt till dessa, annonsera på dagstidningar eller branschspecifika tidningar eller på något annat sätt göra sig hörd och sedd.

Kvalitetssäkring på företaget

quality_guarantee

Kvalitetssäkring är något som ska finnas i en utsträckning eller annan på alla företag. Hur detta sker kommer att variera stort beroende på bransch och avdelning, men grunden är densamma: att ha ett systematiskt kvalitetsarbete som kan säkra kvaliteten på det som produceras.

I praktiken betyder detta att ett företag har etablerat, dokumenterat och följer processer för arbetet. För många företag betyder detta även att man utvecklat eller köpt in verktyg som används till stöd för detta arbete.

Inom företagande finns det något man kallar för ISO 9000, detta är en serie standarder som används internationellt och kan användas som grund för ett ledningssystem i en organisation. Detta kan till exempel användas till att etablera fasta rutiner eller försäkra att företaget lagrar information på ett säkert sätt.

Inom programvaruutveckling finns något som kallas ISTQB (International Software Testing Qualifications Board). Denna organisation erbjuder, ofta genom andra företag, kurser i ISTQB certifiering för att man ska kunna lära sig alla stegen för kvalitetssäkring av programvara, något som behövs i all större utsträckning med tanke på den mängd programvara som skapas varje år.

Ett annat exempel av ett kvalitetssäkringssystem är ISO/TS16949 som används inom bilindustrin. Specifikt så är detta en system för leverantörer till industrin. Detta system ersatte det tidigares QS9000 som använder från 1994 till 2006. Detta bygger på en del av den ovannämnda ISA 9000 serien, mer specifikt ISO 9001:2000. TS16949 är ett tilläggskrav för OEM-leverantörer och används inom fordonsindustrin som helhet, detta tillsammans med varje kunds specifika krav utgör kravbilden som leverantörer måste uppfylla för att kunna bli certifierade.

System som dessa är mycket viktiga för att kunna göra arbeta med andra företag, vare sig det handlar om två lokala företag som samarbetar eller om man köper in något från ett företag i ett annat land.

Ta hand om ditt företag

Arbetslag

Att som företagare ta hand om sitt företag kan kännas självklart, att man ser till att företaget mår bra och att de anställda mår bra. Det är viktigt för ett företag att företaget mår bra, finns det detaljer som inte fungerar som de ska så skadas hela företaget.

Framgång föder framgång

Det fungerar olika för olika företag men grunderna är den samma, ett framgångsrikt företag skapas inte av sig själv. Det är många parametrar som stämma överens och det kräver arbete, mycket arbete. Det kan vara fråga om att hitta lösningar för olika processer inom företaget och ibland räcker inte den interna kunskapen utan man måste leta sig utanför det egna företaget för att hitta den hjälp man behöver. Det är absolut inget konstigt med det alls. För att företaget ska växa så kanske det är just det som krävs.

Intern kunskap och hjälp

Ibland så kanske det räcker med att man sätter sig ner och funderar inom arbetslaget vad som behöver åtgärdas och vilka som ska göra det. Rådfråga varandra om olika saker som ni går och funderar på, det kan vara så att din närmaste arbetskamrat har en lysande lösning på just ditt problem. Ta även upp med chefer och arbetsledning om något känns galet och att ni har funderat ihop er om en lösning på problemet.

Det kan vara små saker som gör att ett företag mår bra, att personalen får uppskattning på olika sätt, det kan vara ett extra tack när man gjort något speciellt som gynnar företaget eller en större kickoff som bygger upp lagkänslan på arbetet.