Alla företag behöver synas och höras

Grunden för tillkomsten av alla företag är att någon får en idé kring en tjänst eller produkt som denne tror sig kunna sälja. Oftast är grundaren en person som är duktig på just det som är kopplat till produkten eller tjänsten. Utmaningen uppstår istället när det är dags att nå ut till kunderna, ju komplexare produkt desto svårare. Det handlar om att sticka ut ur mängden samtidigt som man vill göra det väldigt lätt för den potentiella kunden att förstå erbjudandet.

För att nå ut till den potentiella kunden behövs strategier kring marknadsföring och kommunikation. Har du ekonomisk möjlighet så kan det vara en god idé att söka hjälp hos en kommunikationsbyrå såsom Brid agency. Har du inte råd att lägga sådana pengar så kan du antingen läsa dig till information och försöka dig fram på egen hand eller kanske söka råd och stöd hos olika kommunala eller statliga initiativ för egenföretagande. Oavsett så är kommunikationen och marknadsföring något som alla företag behöver ta tag i på sikt, så varför inte börja redan i uppstarten. Det som en kommunikationsplan kan hjälpa dig med är att på ett medvetet sätt skapa och upprätthålla ramar för hur ni vill uppfattas av andra. Det kan låta snårigt men det handlar i slutändan om att skapa en vana för hur ni uttrycker er och att kunderna upplever detta som så positivt att dom känner tillit och rekommenderar er till andra som dom känner.

Marknadsföringen är också ett område som du som ny företagare måste ha i åtanke. Det handlar primärt om synlighet och att få betalande kunder. Det kanske låter enkelt, och ibland är det och det Men det kan också vara en snårskog och okunskap är något som kan kosta dig pengar. Att reda ut ett kundsegment som du primärt vänder dig till, kan vara ett bra första steg. Om du är snickare så kanske det är villaägare som du ser som din primära kund. När man sedan funderar vidare kan man urskilja karaktärsdrags som är relativt lika hos många villaägare och på det sättet kunna luska ut vart din potentiella kund finns och sedan kan du leverera erbjudandet direkt till ”rätt” personer.