Starta och driva företag

Är du på väg att starta företag? Eller har du hållit på ett tag? Vi har stora möjligheter att ge dig råd och hjälp när det gäller kontakter med myndigheter, anställningar, marknadsföring, företagssamverkan och möjligheter att exponera dina produkter. 

kugge

Det är inte helt lätt att starta upp ett företag. Det är mycket som skall falla på plats och det gäller att allt kuggar i på rätt sätt. Först och främst måste du fundera över vilken företagsform du vill välja och vilken redovisningsprincip du skall satsa på. När det gäller företagsform är det i första hand Enskild firma och Aktiebolag man väljer mellan. När det gäller redovisningsprincip väljer man mellan Bokslutsmetoden och Faktureringsmetoden.

Aktiebolag eller Enskild firma?

I en enskild firma är du som ägare personligt ansvarig för företagets ekonomi. Det är inte möjligt att vara flera delägare i en enskild firma. I det fall man vill vara två eller fler måste man istället starta ett Handelsbolag. Det är en enkel procedur att starta en enskild firma. Man anmäler till skatteverket med en särskild blankett att man vill starta. Man behöver inte satsa något startkapital och man behöver heller inte anmäla till Bolagsverket såvida man inte vill skydda sitt företags namn.

blanketterI ett Aktiebolag äger delägarna aktier. Om du är ensam ägare innehar du 100 % av aktiekapitalet. Ofta sätter man idag in 50 000 kr i aktiekapital och om varje aktie är värd 1 kr kommer du att äga 50 000 aktier. Det är fullt möjligt att ha med andra ägare i aktiebolaget och de äger då det antal aktier som de bidragit med i aktiekapital. Delägarna i aktiebolaget är inte personligt ansvariga för företagets skulder.

Det är lite mer invecklat att starta ett Aktiebolag än en Enskild Firma. Många tror sig inte kunna göra det själv utan köper istället ett skalbolag. Det är ett smidigt sätt och det går då också förhållandevis fort att starta. Om man har lite tid på sig och inte är rädd för blanketter är det fullt möjligt att starta bolaget själv. Det finns bra råd att få på Bolagsverkets hemsida. Här kan man läsa in sig på det man behöver för att starta upp och man får också bra råd när det gäller den framtida driften.

Det bästa är att logga in med BankID på https://www.verksamt.se. Här kan man genomföra alla delar i starten av ett aktiebolag i ett bra program som leder dig framåt. Börja med att undersöka vilket namn du vill ha på bolaget. Det är inte helt lätt att få igenom ett namn så se till att du föreslår ett större antal. Det är inte bra om företagsstarten försenas på grund av att namnet inte går igenom.

Det här är stegen man skall gå igenom för att starta upp Aktiebolag:

Man börjar med att upprätta en Stiftelseurkund där vissa uppgifter behövs. Här står bland annat vilka som startar upp företaget och hur stor del av aktiestocken delägarna äger.Stiftelseurkunden skall skrivas under av stiftarna. Detta går att göra med BankID. En Bolagsordning skall upprättas som bland annat stipulerar hur aktieägarna skall kallas till årsstämma, vilken dagordning årsstämman skall ha mm. Man går till banken och ser till att sätta in aktiekapitalet på ett för företaget särskilt konto. Bevis på att insättning skett skickas sedan till Bolagsverket. Anmälan skickas in och en avgift för att starta bolaget betalas in.

Det här är första kuggen i hjulet och nu går vi vidare med andra spännande saker som att börja producera, sälja, nätverka och redovisa. Följ med oss in i framtiden!